Vítejte na stránkách společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s.

VEPASPOL Olomouc, a.s. byla založena v listopadu 1992 s právním účinkem ke dni 18. února 1993 jako následnická organizace po Společném zemědělském podniku pro živočišnou výrobu Olomouc. Nachází se v regionu Haná na střední Moravě, její hospodářství jsou lokalizována v podhůří Nízkého Jeseníku na směru Olomouc-Šternberk-Rýmařov. Společný zemědělský podnik, tehdy se sídlem v Uničově, byl ustaven k 1. 1. 1976 tehdejšími JZD v regionu a Státním statkem Olomouc jako podnik s úzkou specializací na výrobu vepřového masa a odchov selat. Později začal produkovat plemenné prasničky pro obnovu vlastního stáda prasnic. Výroba vepřového masa a produkce plemenného materiálu se realizovala na bázi uzavřeného obratu stáda systémem turnusů u všech hmotnostních kategorií prasat. V současné době se společnost zaměřila na výkrm jatečných prasat s nákupem selat ze zahraničí. Krmení zvířat probíhá systémem řízené výživy podle růstové křivky.

Podnik je tvořen třemi výrobními hospodářstvími:

VEPASPOL Olomouc, a.s.
Paseka 270, 783 97
IČ 47672846, DIČ CZ47672846
zapsán v OR, veden u KS Ostrava oddíl B., vložka 575

Selenové maso
Selen a lidské zdraví

Copyright © VEPASPOL Olomouc, a.s.