Zelená firma

Tím, že se naše společnost zapojila do projektu "Zelená firma", umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem
vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií čímž výrazně rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Cílem projektu "Zelená firma" je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých
elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také
velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do boxu, který je umístěn v administrativní budově.
Projekt naší společnosti dále umožňuje recyklaci také objemného firemního elektroodpadu. Zapojením se do projektu "Zelená firma"
naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti.

Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli - snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti
recyklace drobného "domácího" elektroodpadu.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Copyright © VEPASPOL Olomouc, a.s.