Na základě přání zákazníků vyrábíme selenové maso

 • Selen
  Nejnovější výzkumy jsou zaměřeny na studium jeho úlohy v boji proti rakovině,
  Alzheimerově chorobě, procesům stárnutí, HIV/AIDS a další virovým onemocněním
 • Selen - nepostradatelný nutriční faktor
  Kladný vliv selenu na lidské zdravý byl dostaečně prokázán:
  - Detoxikační účinek na kadmium a olovo,
  - zpomaluje proces stárnutí tkání,
  - neutralizije vliv některých karcinogenních látek,
  - důležitý pro činnost slinivky břišní,
  - zmírňuje tvorbu lupů ve vlasech,
  - zmírnění problémů žen při menopauze,
  - větší odolnost vůči chorobám, zvýšení funkce imunitního systému,
  - zlepšení funkce štítné žlázy.
 • Organický versus anorganický selen
  - Anorganický selen (např. tablety obsahující seleničitan sodný) není biologicky tak aktivní jako selen organický,
  - anorganický selen zrychluje oxidační procesy v lidském těle – může způsobovat zdravotní problémy,
  - většina anorganického selenu je z lidského těla vyloučena,
  - při syntéze tělesných bílkovin je využita jen velmi malá část anorg. selenu.
 • Selenové maso
  V roce 2002 a 2003 jsme úspěšně realizovali provozní výzkum ve výrobě selenového masa. Spolupracovali s námi:

  Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. - Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

  Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. - Ústav konzervace potravin a technologie masa, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

  V roce 2007 jsme zahájili spolupráci v navázání na provozní výzkum ve výrobě selenového masa s Doc. MVDr. Josefem Drábkem, CSc. a MVDr. Martinem Svobodou, Ph. D. z Kliniky chorob prasat, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.Projevy
nedostatku selenu:

 • Kardiomyopatická onemocnění
 • Nemoc abnormality srdečního svalu: Keshanská nemoc
 • Nádorová onemocnění
 • Problémy s potencí u mužů


Maso obohacené
selenem:

Copyright © VEPASPOL Olomouc, a.s.