Politika a cíle společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s.

 • Politika společnosti
  - Produkce jatečných prasat s charakterem značkového masa,
  - uplatnění výrobků našich zákazníků na náročném evropském trhu,
  - neustálé zvyšování úrovně chovu,
  - průběžně reagovat na požadavky zákazníků.
 • Certifikovaný chov
  Společnost důsledně dodržuje veškeré zákonné normy a směrnice, týkající se chovu prasat.
  Řídíme se směrnicí 91/630/ EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu prasat (včetně jejich novel).
 • Reference
  Mezi naše nejvýznamější zákazníky patří například:
  - MAKOVEC, a.s.
  - JATKY - KURKA s.r.o.
 • IPPC - Integrované povolení
  Rozhodnutí ze dne 9. září 2003 - farma Dlouhá Loučka: „Výroba jatečných prasat, produkce chovného materiálu plemenných prasniček, chov selat
  Rozhodnutí ze dne 16. července 2007 - „VEPASPOL, a.s. - hospodářství Paseka, výkrm jatečných prasat.
  Rozhodnutí ze dne 1. srpna 2007 - „VEPASPOL Olomouc, a.s. - hospodářství Velký Týnec - chov a šlechtění jatečných prasat.
 • Logo společnosti
  - Logo

Copyright © VEPASPOL Olomouc, a.s.